ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Malakus Gojar
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 7 March 2013
Pages: 428
PDF File Size: 8.33 Mb
ePub File Size: 20.78 Mb
ISBN: 471-3-20847-125-3
Downloads: 94554
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojasar

Okretnost duha ovog naroda esto se dokazuje u davanju paprenih odgovora. Put po Dalmaciji by Alberto Fortis.

Alberto Fortis – Put po

Poslije kratka odmora, aste JC godine poslan kralju Ferdinandu koji ga je vrlo ovjeno primio i zadrao na ruku.

Domagoj marked it as to-read Mar 26, Ne treba mnogo drati do miljenja geografa Magi nija po kojem Modaci i uskoci potjeu iz Epira, jer im narjeje mnogo vie nalikuje rakome i bugarskome negoli albanskome; sve da su Morlaci u posljednje doba i doli iz tih krajeva u Mletaku Dalmaciju, uvijek bi ostalo da se istrai odakle su onamo stigli.

Kukac koji u njoj ivi nije poklopac nikakve vrste; sav je cm kao ugljen, pa mu je: He journeyed extensively in Venetian Dalmatia. Druga predloiena igra bila je da preskoi devet konja, poredanih jedan do drugw, u jednome skoku; trea, da prepozna svoju mladu izmedu devet djevojaka pokrivenih koprenama.

Poslao mi je ruho i pratnju u susret, obasuo me svim vrsnoama narodnoga gosrolj ublja u malo dana to se zadrah u tim mjestima, naredio sinu i svojim momcima da me otprate do Nererljanskog polja koje je od njegovih kua daleko dobar dan hoda i obilno me opskrbio namirnicama, a pri svemu rome nisam mogao ni pare potroiti.

Ne bi se trebalo uditi kada bi se ee uli glasovi o okrutnosti tih podivljalih ljudi, razdraemh traJnO prisutnim osjeajem rako bijedna poloaja; zaista je udno to oni: Dobro Svati dosli do djevoike, J zdrnvo. Taj glasoviti prirodnjak vjeruje bez sum11je da se morski srvor re okamine sranio na doima Balrika odakle, medutim, nikad nije izvuen iv, pn ni u sranjuljuskaranaveden na to rime to ga vrlo esto nalazi u mramoru koji on nazva stratari11som, jer sc nalazi u ulinim plonicima mnogih.

Ovidije, 13 dok je ivio meu Slavenima na Crnome moru, udostojao se pokazati svoj pjesniki dar piui stihove na njihovu jeziku, te je za nj ih dobio hvale i pljesak tih divljaka, premda se poslije, kada ga je obuzeo rimski ponos, sramio to je oskvrnuo latinski metar’.

  BOSE MA12 PDF

To ask other readers questions about Put po Dalmacijiplease sign up. Duh pogreno shvaene vjere, pomijean s priro-dnom i steenom okrutnou, estoko ih vue da uznemiruju susjede, bez ikakva obzira na posljedice.

Fortisov Put po Dalmaciji iziao je u doba kada je otkrivanje nepoznatih i dalekih zemalja bilo knjievna moda: Boris added it Jul 02, A kako ih i ne bi zahtijevali kada podvodni stanovnici najmanjega morskog zatona, ak jedan jedini od njih, s biljka ili kukac, kojega se preobrazbe i svojstva u potpunosti fortls upoznati, moe ponekad mjesecima i godinnm: Kempfer je na svojim putovanjima po Japanu zabiljeio jedan vulkan koji je nastao sluajnim zapaljenjem rudnika kamenog pput. On se oslonio alberot mjerenje razina to ga je ugrubo obavio ne znam koji inenjer; i nije vidio druge tekoe osim trokova, jer je posrijedi bilo to da se prokopa do znatne dubine prevlaka allberto iva kamena u duini pola milje.

Morlakova obina nonja vrlo je jednostavna i skromna: Dasen rated it liked it Nov 04, Takav jedan novi veoma je drag dar i ljudima i enama u Mori akoj. Rala kojima se slue i ostalo ratarsko orue izgledaju kao da su prvi put izumljeni, i roliko su razliiti od naih koliko bi to bile druge naprave iz vremena T riptolema od ovih to se rabe u dananje doba. Vraajui se na morsku obalu, presjekoh iroku i lijepu nizinu Morpolae Fuugi Ca”arit-nltl llrstona.

Dunosti su tako povezanih prijatelja da jedan drugome pomae u kakvoj nevolji ili pogibelji, da osveuje nepravde nanesene drugu ird.

Alberto Fortis (Author of Put po Dalmaciji)

T akva je, na pr. Poeti tako da o tome piem vama ini mi se to jasnijom dunou, to gojitelji dobre i korisne znanosti o injenicama i proizvodi prirode, tako lijepi i razlini, a prezreni i, na alost u stoljeu takve prosvijeenosti po ostalim krajevima Evropeslabo poznati meu nama, jedino u vae preuzvienosti nalaze dobar doek i utoite.

Svoja u pisma razd-ijeliti slijedei as topografsku razdvojenost okruja, as tok rijeka, as podruje otoka, as narav i slinost predmeta. Da ne bjee te nezgode, bio bih donio u Italiju mnogo vie vijesti, crtea i neobinosti svake vrste.

Alberto Fortis

Je povjeravao da je Arausa ili Ara1aotza Zvonigrad, r: Oma lli Iako bi se od roga jezera mogao nainiti zatvoreni ribnjak iz kojega bi se izvlaio bogat urod svakovrsne r ibe, mnogo vei nego to su zahtjevi roga mjesta.

Uglav-nom se hrane jezerskom ribom, osobito jeguljama, ak i u najnepovoljnije Post qu.: Dosta je stranica posveeno slavenskom svijetu uope, koji – po Fortisovu pisanju – ivi od Jadranskog mora do Tihog oceana, a jezikom kakvim se govori na Cresu i Loinju, ili uope na isronoj obali Jadranskog mora, bez tekoa se moe sporazumije,ari na cijelom tom prosrransrvu.

  KENWOOD NXR-700 PDF

Moda je ta njihova neistoa u isti as uzrok i posljedica poniavajureg naina na koji s njima postupaju mue,i i roaci. Takva su se iznenaenja esto dogaala u prolim vremenima kada se obiavalo koliko se razabire iz junakih narodnih pjesama da razliiti traiirelji ruke neke djevojke zadobi-vaju prednost junakim djelima ili iskuavanjem u hitrini, tjelesnoj spremosti i dosjetljivosti. Ilirski tekst to ete ga nai posl ije moga prijevoda omoguit e vam da prosudire koliko bi bio zgodan da poslui za glazbu i pjesnirvo ovaj veoma zvuan i sk ladan jezik koji su gotovo posve zapustili ak i obrazovani narodi koji njime govore.

Ferdina1ld je priznao Zapo l ji kxaljevski naslov nad oblastima u kojima je faktiki vladao, a Zapolja se odrekao itave Slavonije, Hrvatske i Dalmacije u Ferdinandovu korist.

Povrh nje nose kratak prsluk koji zovu iaerma, a preko nje zimi prebace ogrta od debela drvena sukna; taj se ogrta zove kabtmica i ja-punda.

Njihovo oboavanje slugu Gospodnjih veoma je duboko, a ovisnost o njima i povjerenje u njih potpuni.

Alberto Fortis – Put po Dalmaciji.pdf

Povrinom je Mletaka Dalmacija preprostrana i broj je otoka roga mora preznaran da bi prirodnjaci mogli oekivati neto potpuno od kratkih putovanja. Dodue, to i nije udno, jer se za nj govorilo da je obrazovan.

Ta isra savrenstva pripisuju se onim ugarskim noviima to se zovu petice, ako s nalija imaju sliku Djevice s djerecem Isusom u naruju s desne strane. Boris added it Jul 02, Da bi sc to popravi lo, dovoljnQ je neznamo promijeniti interpunkciju i i tnti ov;tko: Taj prijekor, rastanak s djecom, gubitak mua koji ju je na svoj surov nain ljubio koliko i ona njega, izazovu tako jak preokret u mladenkinoj dui, te ona odjednom padne mrtva, ne izustivi ni rijei. Korozija zbog morske soli na onom dijelu ovoga sloja to naizmjenino ostaje otkriven i pod vodom, ovisno o izmjeni oseke i pl ime, brazda povrinu mramora i ogoljuje mnotvo krhotina kristali-zirani h morskih tjeleaca koja ga tvore.

Najpra-viln ija je ona to je vidite prikazanu na Fig. Bilmrcio di millenio, 11 hnlin t Cronzin, Roma He died in Bologna eight years later on 21 October