AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Shakataur Gardarr
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 28 January 2018
Pages: 374
PDF File Size: 12.88 Mb
ePub File Size: 2.77 Mb
ISBN: 193-2-33502-816-5
Downloads: 39871
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shajind

Company Documentation – Domat International

Limovi za provod topline su ve unaprijed izrezani te se tako mogu brzo i jednostavno slagati. Trokovi toplinske izolacije mogu dakle predstavljati sluaj s krajnje nepogodnim individualnim posljedicama administra-tivnih mjera prema Tako najmanji doputeni radijus savijanja iznosi 5 x dpri emu je d odreen kao srednji vanjski promjer.

Submittal for aquatherm Domestic Water Piping System? Potrebno je raunati na to da aquathegm i kod nepropusnog sustava mogu postojati pukotine u vrlo malom opsegu u kojima voda grija-nja neprimjetno isparava. Ako se u tvorniki zamijeani svjei mort eli umijeati usporiva vezanja betona, potreban je prethodan dogovor s tvrtkom aquatherm.

Polazni vod Povratni vod aquatherm – razdjelnik kruga grijanja Zidno polje grijanja – zona 1sa sustavom aquatherm-climasystem za paralelno povezivanje max. Profil tvrtkeUVOD 0UslugekolovanjeOsim pouzdanih strunih predavanja i prodajnih akcija u veleprodaji specijaliziranih proizvoda te uz kolovanja u obrtnikim zadrugama, aquatherm redovito nudi bes-platne strune seminare i informativne skupove u vlastitim centrima za edukaciju u Attendornu i Radebergu.

Tlana probaU skladu s DIN EN aquatherm-climasystem po-trebno je ispitati na nepropusnost analogno sa sustavima podnog grijanja. Beton s elinim vlaknimaKod ove vrste betona ne koristi se armaturna mrea. Preostale duinePreostale duine cijevi mogu se ispitanom i dozvoljenom aquatherm SHT tehnikom spajanja optimalno aquathefm za npr.

  HUGH KENNER THE POETRY OF EZRA POUND PDF

Sustavi za novogradnju i renoviranje, industriju, javne, sportske i ledene povrineSustavi povrinskog grijanja i hlaenjaaquathermUvod5UVOD 0Potovani kupci ovjeanstvo se jo od antikih vremena bavi smislenim prijenosom i uinkovitim koritenjem vode lat.

Product Catalogue – Wavin Ekoplastik

Trajne temperature od 70C podnose se bez problema. Postavljanje na svjei estrihKamene ploe velike povrine mogu se izravno laganim lupkanjem nanijeti na sloj morta.

Plono elastini sportski pod1 2 3 4 5 6 7 8 9 10osnovna betonska ploaToplinska izolacija u skladu sa Zakonom o utedi energije EnEV Izolacija graevine Trajno elastini opruni podloci Podloni blok aquatherm dra cijevi aquatherm grijaa cijev Gornji sloj: Prva reenica vrijedi i za prostorije radnih mjesta u skladitu, strojarnici i sporednim prostorijama.

Pad tlaka najnepovoljnijeg kruga grijanja: Izolacijska se rola isporuuje u dimenzijama mm duljine i mm irine. Dodavanjem sredstva aquatherm-Estrichfest smanjuje se koliina dodane vode. Princip suprotnog tokaNain postavljanja C: U zidovima se openito mora koristiti pletivo za buku kako bi se sprijeila mogua napuknua.

Cijevi razdjelnika kao i prikljune cijevi razdjelnika proizvode se od climatherm cijevi i prikljuuju se po Tichelmannovom principu. Dopunski pomoni nosai buke mree za buku nisu potrebni. Neugodna sobna klima zbog pogreno temperiranog zraka, a takoer i buka i propuh uzrokuju slabije radne uinke. Posebne prednostiVarijabilni razmaci katlaog cijevima u rasteru od 50 mm. Dodatna izolacija prema EnEV ili izolacija od buke koraka obavlja se nakon postavlja-nja rubnih izolacijskih traka.

  CONVERT XDW FILES PDF

U obzir dolaze sljedei graevni elementi: Na taj se nain skrauje vrijeme postavljanja.

Pomou sofisticiranog aquather-movog sustava grijanja i hlaenja povrina postie se ugodna sobna klima bez neugodnog propuha. U mijealici se obavezno mora mijeati oko 10 minuta da bi se u potpunosti iskoristio nain djelo-vanja dodatnog sredstva za cementne podne obloge.

Sukladno s DIN T2 za estrih se zahtjeva mogunost irenja od 5 mm na sve strane. Nakon toga pridrni element crni prsten pritisnuti na spoj-nicu i skinuti ga. Prijenos zvuka iz stranog stambenog ili radnog podruja: Jedan krug grijanja postavljanje u zidni podbukni ormari Regulacija za vee povrine grijanja. Ako u projekt nije ukljuen struni projektant, investitor ili njegov zamjenik preuzima ovaj zadatak. Kod manjih prostorija moe se odabrati integrirana izvedba, tj. Rubne fugeRubne fuge primaju termiki uvjetovane promjene duljine estriha i podnih obloga.

To znai, iznad cijevi grijanja su temperature vie nego u meuprostorima. Smanjuju prenoenje buke koraka s poda na susjedne graevne elemente. Cjevovodi i kabloviCjevovodi i kablovi koji su postavljeni na noseoj podlozi mo-raju biti dovoljno privreni.

Folija s rasterom se mora preklapati barem 80 mm. Na ploe od armiranog betona stavlja se gornja i donja armatura.

For exhibitors

Jedna osoba moe bez problema obavljati postavljanje. Postupak debeloslojnog polaganjaKod debelog se sloja kameni podovi postavljaju na mort. Podno Grejanje Grejni Kabl Documents.