DZIENNICZEK SAMOKONTROLI CUKRZYCA PDF

Aplikacja dla użytkowników serwisu nowoczesnej samokontroli Pozwala na prowadzenie dzienniczka choroby i korzystanie z kalkulatora. Porównanie form prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzycy w kontekście zarządzania wiedzą pacjentów i podnoszenia jakości samokontroli. Article. Designed for both smart phones and tablets, this application will help you manage your diabetes better and keep it under control. Whether you are Type 1 or.

Author: Mazulkree Yokinos
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 13 April 2010
Pages: 90
PDF File Size: 3.50 Mb
ePub File Size: 3.71 Mb
ISBN: 705-5-81946-578-4
Downloads: 88842
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taunos

.