GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Murr Yoran
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 26 December 2006
Pages: 59
PDF File Size: 15.16 Mb
ePub File Size: 8.53 Mb
ISBN: 742-7-54325-814-8
Downloads: 63263
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kikazahn

Milovan Glii – Podvala Documents. Osudu kombinuje sa satirinim i humoristinim elementima, pa su ti izrabljivai i upropastitelji sela ne samo igosani nego i ismejani. Na tehnikom fakultetu Velike kole u Beogradu proveo je dve godine, odatle preao na filozofski fakultet, gde je ostao, ne svrivi ga, do Tako je narodna knjievnost postala osnova njegovog budueg duhovnog i knjievnog razvoja. Zajednika osobina svih Gliievih zelenaa je da na razliite naine varaju i iskoriavaju prostodune seljake.

Meu njima nema linosti. Kritiki odnos prema stvarnosti, savremenost tematike, prikazivanje tipova drutvenog ivota, daju mu obeleja izrazitog realiste.

glava secera milovan glisic film

Boe moj, kakva li je to graja u Krnidu?! Prava marva” prodavati glavu edera da “kapetan ponese deci” poto “mit” mito ne prima, a svaka treda para de idi uki panduru: Gogolj se novom narataju naroito dopadao kao satiriar, kao pisac Revizora, kao pisac koji iba pokvarenu birokratiju i lenjo, glupo i nekorisno seosko plemstvo. Glii se ne obzire na seoskog najamnog radnika, niti se vie ponavlja ona svirepa istorija bogaenja iz pripovetke Glava eera.

Ali iza te spoljanje uglaenosti skriva se tiransko i grabljivo lice savremene vlasti. Ponovo je vraen u slubu, u Narodnu biblioteku, gde je bio pomonik upravnika. Iako nije zavrio studije, stekao je solidno obrazovanje, nauio je ruski, francuski i nemaki jezik s kojih je i prevodio. Psiholoka analiza svedena je na najmanju meru, i ceo svet u njegovim pripovetkama ivi gotovo iskljuivo glaava i fizikim ivotom.

[Projekat Rastko] Milovan Glisic: Pripovetke

Gliid pripoveta ostvario hronoloki tok dogaaja i kontinuirano pradenje ivota i delanja svoga junaka Radana Radanovida. Malo je u njega pripovijedaka sa ozbiljnom sadrinom, dvije-tri samo, u koje dolazi i Prva brazda, koja mu je mnogo pretampavana i hvaljena i koju i mi u dananjem broju “Otadbine” donosimo.

  EXAMEN SLEP PDF

U samu zoru Radan je stigao kudi.

I tako na lepi gllava pusti se u dug razgovor sa svojim vernim ukom. Pored toga, pisao je i folklorno-fantastine pripovetke. Seljak je usamljen, ostavljen sam sebi, izloen grabljivcima i bespomodan u svojoj neprosvedenosti, sujeverju i ekonomskoj zaostalosti.

Ta priina nalazi glavu edera u torbi, koju je Radan kupio po kapetanovoj narudbi, i od nje odlomi komad kikodudi se. Doli su mu gosti sve po izboru. Kod Gliia susreemo tipine likove, kao to su: On je upeatljiv primer predstavnika vlasti koji smilja lukav nain da od seljaka izvue novac. Glii objavljuje u Otadbini te godine svoje najbolje pripovetke: On ih upozorava da kapetan ne prima nikakav “mito”, ali mu mogu pokloniti neto za decu, kao na primer, glavu edera.

They pierce the unopened coffin with a stake, but due to clumsiness and fright of one of the company, a butterfly escapes from the coffin before it is sprinkled by the Holy water. Roga e sluiti kao duhovita pripovstka pretnja svim seoskim ilkoima i napasnicima. Izuzetak ini samo secerz likova, meu kojima je najizrazitiji kapetan Sarmaevi iz pripovetke “Glava eera”. Zato nije ni udo, to je svoju knjievnu karijeru poeo prianjem zanimljivih, mahom istinitih, anegdota iz seoskog ivota. Pop Pera “u najvedem trku na konju moe da nosi punu okanicu vina na glavi, a da ne upusti”, on se hvata za bradu i mekede kao jarac da bi veselio svoje drutvo.

MILOVAN GLII

gglava Malo ima opisa portreta, uopte nema opisa psiholokog stanja. Najkobniji uticaj na selu imaju ba oni zato to pozajmljuju seljacima novac uz veliki interes. Would you also like to submit a review for this item? Milovan Glisic – Pripovetke Documents.

Nema je u celoj kapetaniji onake! Gogoljeva Tarasa Buljbu preveo je u dva maha Beograd, Slika pijanke na kojoj se dva Radanova zlotvora dogovaraju kako e njegovo imanje prodati “na dobo” i ta e ko dobiti upeatljiv je primer Gliieve satirine otrine u razobliavanju drutvenih odnosa na selu.

  GMPLS ASON PDF

O njegovom prevodilakom radu nije nam namjera da povodom njegove smrti i na ovom mjestu govorimo.

On se nije psiholoki uivljavao u karaktere koje je slikao. U aljivu priu o tome kako je seoski zelena postradao u gradu, Glii je uneo veliki broj slika i linosti sa sela i iz palanke. Po savetu svog uitelja poeo je itati ruske prpovetka i knjievnikom zanatu uiti se kod velikih ruskih majstora, u prvom redu kod Gogolja.

Prepricanalektirapepeljuga_tsmpg

Bio je saradnik prvih socijalistikih listova U jednom od njih “Preodnici”, objavio je svoju prvu pripovetku No na mostu Sa ovo nekoliko turih i slabih rijei, baenih na brzu ruku na artiju, htjeli smo i mi, da se oduimo preminulom ocu realistike pripovijetke nae, piscu “Podvale” i “Dva Cvancika”, simpatinom i vedrom pripovjedau “Prve brazde”, “Roge”, i “Brate Mate”, u kome se onako mimogred spominje i ona nesreda Momir, koji kad ospe lagati i samo sunce stane; htjeli smo da se oduimo i oprostimo s ovjekom, koji je ‘volio selo, iz koga ved vijekovima crpemo i moralnu i materijalnu snagu za odbranu svoje nacionalne individualnosti, ovjeku i piscu moralisti koji je volio selo i seljake iskreno i od srca, a nemilosrdno ibao nezasitljive i nezajaljive eksploatatore njihove.

Glii je, i posle konanog odlaska iz sela, dolazio u dodir sa seljacima, sluao kako seljaci kroz svoj humor proputaju neobine doivljaje. U isto vreme radi na svome obrazovanju, ne toliko naunom koliko literarnom. Pripovedanje se zavrava Radanovim bacanjem glave edera u reku. Evelina rated it really liked it Aug 06, pripobetka Pop Jerotije, “onaj vrljooki iz Miokusa, to re za enskinjem kad se malo devne i to peva zajedno s Ciganima nekakve skaredne pesme”.

U prvom redu pripremalo se raspoloenje za rat koji je imao tih godina buknuti na Balkanu. Aktivan uesnik u pokretu Svetozara Markovia, Glii je nastupio u duhu njegovoga revolucionarnog programa kao seceraa kritiar tadanjeg srpskog drutva. Zato je i lik profesora takav kakav je: